Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Doggytraining Twente

 

Aanmelding en betaling

1. Bij alle aanmeldingen van lessen zijn de algemene voorwaarden van Doggytraining Twente van toepassing

2 .Betalingen kunnen uitsluitend contant voldaan worden


Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

3. Elke cursist van Doggytraining Twente dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond is opgenomen

4. Het deelnemen aan de lessen van Doggytraining Twente geschiedt geheel op eigen risico van de cursist

5. De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Voor de toegebrachte schade door hond en/of cursist en/of bij de cursist behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. is Doggytraining Twente op geen enkele wijze aansprakelijk

6. Doggytraining Twente is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les

7. Indien de hond van de cursist agressie vertoont naar mensen of andere honden, of dit in het verleden al eens heeft laten zien, dient dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur voordat er aan de training deelgenomen kan worden

8. Doggytraining Twente behoudt zich het recht voor om begeleiding om voor haar motiverende redenen te beëindigen en of te weigeren

9. Indien de instructeurs van Doggytraining Twente  een blessure bij uw hond constateren, merken dat uw hond ergens pijn heeft of dat uw hond ziek is, zullen wij u daarop wijzen. Bovendien kunnen wij u doorsturen naar een dierenarts of dierenfysiotherapeut voor nader onderzoek en u van verdere deelname aan de les uitsluiten. Daarnaast kunnen wij u vragen naar een gezondheidsverklaring van uw dierenarts.

10. Een hond slaan is NIET toegestaan! Er worden alleen correcties op een hondvriendelijke manier gegeven. Merken wij dat een hond op het veld geslagen of geschopt wordt dan heeft dit uitsluiting van de cursus tot gevolg, uiteraard zonder teruggave van het cursusgeld.


Annulering lessen

11. Lessen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur van tevoren

12. Indien de les afgezegd wordt in de 24 uur voorafgaand van de les is de cursist verplicht te betalen van het lesgeld. Hiervoor ontvangt men een factuur

13. Bij annulering van een pakketvoordeel vindt geen restitutie van gelden plaats

14. Afmelden van lessen kan alleen via Email of Whatsapp

15. Doggytraining Twente houdt zich het recht voor om cursusdata en cursuslocatie te wijzigen, als omstandigheden ons daartoe aanzetten


Overige bepalingen

16. Wanneer de cursist besluit tijdens de les te stoppen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk

17. Er dient tijdens de les alleen gebruik gemaakt te worden van een halsband of tuigje.Slip- en prikkettingen en dergelijke zijn absoluut verboden,

18. Het gebruik van een flexi riem wordt afgeraden

19. Laat uw hond van te voren uit. Indien uw hond toch zijn/haar behoefte doet dan dient deze door de cursist gelijk opgeruimd te worden

20. Op verzoek dient elke cursist van Doggytraining Twente het EU paspoort van zijn/haar hond(en) te kunnen tonen in verband met een gezondheidsverklaring van de hond(en) en de vereiste entingen

21. Doggytraining Twente behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. De cursist zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld

22. Klachten kunnen per mail worden ingediend bij Doggytraining Twente. Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven op uw klacht

23. Prijswijzigingen volgen één of twee maal per jaar

24. Bij het aangaan van een training bij Doggytraining Twente aanvaard de cursist alle hierboven genoemde voorwaardenBij vragen kunt u zich richten tot A.H.E. Olde Hanter, eigenaresse DoggytrainingCopyright AHE Olde Hanter

Deze algemene voorwaarden gaan in per 1-1-2018

Versie 3